Login เข้าเว็บไซต์ครั้งแรกต้องทำอย่างไร?

อ่าน

4,850

เรตติ้ง

แก้ไขล่าสุด

15/09/2016

แชร์

คลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” เพื่อกรอก E-mail กับรหัสผ่าน ซึ่งจะนำไปสู่หน้าของสมาชิก และจะแสดงสถานะๆ ต่างของคุณ จากนั้นให้คลิ๊กที่เมนู “แคมเปญ” เพื่อเลือกแคมเปญที่คุณต้องการ สุดท้ายสร้างลิ   งค์ที่จะนำไปโปรโมทตามช่องทางต่างๆ