หากมีรายชื่อ รวมถึงข้อมูลของลูกค้าแล้ว สามารถกรอกข้อมูลแทนลูกค้าได้หรือไม่

อ่าน

2,993

เรตติ้ง

แก้ไขล่าสุด

15/09/2016

แชร์

สามารถกรอกข้อมูลแทนลูกค้าได้ แต่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าจากการสอบถามความสนใจในการสมัครการใช้บริการของผลิตภัณฑ์นั้นๆ กรณีมีการร้องเรียนจากลูกค้าว่า ไม่ได้สมัครใจเข้ารับบริการ AMOT จะทำการปิดโค้ดสมาชิกผู้แนะนำทันที