เปิดตัวแบนเนอร์ใหม่ !!

เปิดตัวแบนเนอร์ใหม่ !!

อ่าน

1,370

เรตติ้ง

แก้ไขล่าสุด

20/03/2019

แชร์

 

พฤติกรรมของผู้บริโภคจะมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว การใช้ภาพที่ดีมีส่วนสำคัญที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานได้ การวางขนาดของภาพให้พอดีเป็นกลยุทธ์สำคัญที่เป็นด่านแรกเพื่อให้คนหยุดอ่านเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสารออกไป หากเราใช้ภาพที่สัดส่วนผิดเพี้ยนไปจากที่กำหนด จะส่งผลให้ภาพถูกยืดหรือบีบลงจากที่ควรจะเป็น ทำให้เกิดการสื่อสารข้อความที่ไม่ชัดเจนหรือคลาดเคลื่อนไปจากที่ควรจะเป็น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีแบนเนอร์ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของสมาชิก Amot 

 

 

ตัวอย่าง แบนเนอร์ ทั้งหมด